Vezetői-oktatói képzések a Széchenyi István Egyetemen

Az egyetem intézményfejlesztési folyamatának részeként vezetői, oktatói kompetencia-fejlesztési program indul a Tudásmenedzsment Központ szervezésében a Human Telex Consulting Kft.-vel együttműködésben, a TÁMOP 4.2.1-08/1-2008-0005 projekt finanszírozásával.

A program célja az egyetemi tudásmegosztási kultúra megerősítése és az innovációs szemlélet kialakítása 100 fő oktató bevonásával.

Olyan egyetem tud majd a jövőben jól prosperálni, amelyik a szakmai versenyhelyzetben vonzó tud lenni, a hallgatók számára kínált lehetőségek versenyképesek; a versenyszférával együtt lélegző, intelektuális előkészítő műhelyek, tudományos bázisok. A tartósan eredményes szevezetek azok, amelyek a teljesítményen, a kiválóságon, az együttműködésen és a tapasztalatok megosztásán alapuló szervezeti kultúrát teremtenek.

Szervezeti kultúra és szervezeti hatékonyság felmérés

Az Egyetem szervezeti kultúra stílusának meghatározása, szervezeti kultúra és hatékonyság mérése, az egyes szubkultúrák felmérése komplex szervezetdiagnosztikai modell segítségével. A kérdőíves felmérés eredményeképpen mérhető dimenziók mentén láthatóvá válik a szervezet eredményessége, az okozó tényezők és a feltételek, melyek hatást gyakorolnak az eredményességre. A módszerrel azonosíthatók a szervezet kultúráját jellemző jelenleg elvárt viselkedési minták is.

A vágyott és a jelenlegi kulúra meghatározásával egyértelműen kijelölhető a kultúrafejlesztés kívánt iránya.

Kompetenciaprofilkialakítás és felmérés


Az Egyetem kulcsfontosságú munkaköreihez tartozó kompetenciaprofilok kialakítása, és az oktatók kompetenciáinak ezen profilok mentén, a Fejlesztő Központ (Development Center, DC) módszertanával történő felmérése, valamint az eredményekből következő konkrét, személyre szabott fejlesztési lépések megfogalmazása, 100 oktató (tanszékvezető és kutatásvezetők) részvételével.

A diagnosztikus fázis lezárásaként a további fejlesztési programra vonatkozó pontos javaslatot tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány készül el.

Képzések


A megvalósítandó képzések a megvalósíthatósági tanulmány alapján, az Egyetem megbízottaival való egyeztetés során kerülnek definiálásra. A készségfejlesztő tréningek célja, hogy a résztvevők olyan készségeket sajátítsanak el, melyek az ideálisnak tartott szervezeti kultúra létrehozásához szükségesek, valamint elkezdhessék megvalósítani a kompeteciafelmérésekből következő egyéni fejlesztési céljaikat.

A tréningek lehetséges (egyeztetendő!) témakörei a következők: Együttműködés-fejlesztő tréning az egyetem vezetése részére, Vezetői készségfejlesztés, Asszertivitás és konfliktuskezelés, Professzionális vezetői komunikáció, Projektmenedzsment.

A képzési programot ismertető prezentáció ITT érhető el.

Vállalati

Események

57. IALB Nemzetközi Konferencia 2018. június 17. 00:00 - 2018. június 21. 23:00
Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
DFK könyvbemutató 2018. június 21. 09:30 - 12:00
Diplomaátadó ünnepély-MUK 2018. június 23. 14:00 - 16:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen