Az innováció új útjai

Széchenyi Duó névvel alkotói pályázatot hirdetett a SZE-Győr Tudásmenedzsment Központja, amelyen legalább egy oktatóból és egy hallgatóból álló csapatok indulhatnak kreatív ötleteikkel, egyedi találmányi elképzeléseikkel. A tanár-diák kapcsolatot új alapokra helyező kezdeményezés ezáltal önmagában is innovatív jellegűnek mondható, az igazi nóvum azonban a pályaművek környékén keresendő. Az alábbiakban az első forduló három legjobbnak ítélt koncepcióját mutatjuk be.

I. helyezett:
„Sűrített levegővel üzemelő jármű kivitelezése, melynek egyik fókuszpontjában a belső égésű motorokban is használatos forgattyús mechanizmus hatásfokának javítása áll.”

Léber Szabolcs mechatronika mesterszakon tanul a győri egyetemen, s 2008 óta foglalkozik egy sűrített levegővel hajtott járműkoncepció tökéletesítésén. A pályázatra Bendekovits Zoltán egyetemi adjunktussal közösen neveztek a Pneumobil névre hallgató járgányba beépítendő forgattyús mechanizmus hatásfokának növelését célzó találmányi tervvel, amelynek az a célja, hogy kisebb fogyasztás mellett több energiát nyerjenek ki a motor működéséből.
Szabolcsék abból indultak ki, hogy a mai autók meghajtásánál a befecskendezéstől az elektronikáig megannyi professzionális, kifinomult technikai megoldást alkalmaznak. Ami azonban kiaknázatlan terület a teljesítmény növelésére, az az egyenes vonalú dugattyúmozgás
forgó mozgássá alakítása. Itt nagyon sok energia vész el, s a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségekkel csak úgy lehetne növelni a hatékonyságot, hogy az jelentős fogyasztásnövekedéssel is járna.
A szabadalmaztatásra kerülő koncepció fejlesztői viszont megtalálták a kiskaput, ez pedig a tágulási mechanizmushoz kapcsolódó értéktartományok eltolása, olyan módon, hogy mindig a legjobb maradjon a nyomatékképzési viszony, amely együtt jár azzal, hogy a dugattyú végig holtpontban van.
Még folynak a tesztelések, de az már valószínűnek látszik, hogy az elvi koncepcióváltásnak köszönhetően nem csupán pár százalékos, hanem igen jelentős hatásfok-növekedés érhető el, bármely jármű esetében.

II. helyezett:
LEGOstics Factory&Warehouse

Egy járműgyár gyártási logisztikai folyamatainak modellezéséről szól ez a történet, amelyhez az elnevezésből is érzékelhetően a világszerte népszerű, elemes játékrendszer szolgáltatja a keretet. Az elképzelés arra épül, hogy a logisztika szakmai fogásait aligha lehet kellő hatékonysággal oktatni kizárólag a katedráról, valamely gyárba rendszeresen kitelepülni kevéssé tűnik reálisnak, így maradnak a szimulációs szoftverek, amelyek azonban alkalmatlanok kézzel fogható tapasztalatok átadására.
Építsünk gyárat az egyetemen – valahogy így hangzott az a majdnem irreális terv, amely a gyerekjátéknak tűnő LEGO méretarányos modelljeinek köszönhetően mégis megvalósulhatott. Bajor Péter egyetemi tanársegéd, valamint Makrai Zoltán közlekedésmérnök hallgató és további fiatal mérnökjelöltek felépítettek tehát egy miniatűr, ám a logisztikai folyamatok tekintetében realisztikus gyárat, amely révén a gyártás folyamán előforduló megannyi problémával találkozhatnak a „munkatársak”. A készletgazdálkodást, gazdasági elemzést és további logisztikai feladatköröket érzékletesen szemléltető modell saját informatikai rendszerrel rendelkezik, s alkalmas lehet a szakképzés bármely szintjén résztvevő tanulók gyakorlati tapasztalatainak bővítésére. A rendszer mobil, így osztálytermi és vállalati környezetben egyaránt bevethető a különböző szintű képzési feladatokra.
A kézzel fogható koncepció iránt fokozódó vállalkozói érdeklődés is tapasztalható, az ipari szereplőktől számos pozitív visszajelzés érkezett, a „gyártásban” érintett hallgatók közül többeknek gyakorlati helyeket is felajánlottak különböző cégek.

III. helyezett:
HUHA Generátor: Hulladékhővel hajtott villamos áramgenerátor modelljének megépítése

A Kis József és Kovács Larion gépészmérnök BSc szakos hallgatók, valamint dr. Tóth-Nagy Csaba és Triesz Péter oktatók alkotta csapat egy különleges külső égésű motor elvét alkotta meg, amely számos olyan műszaki megoldással rendelkezik, amelyek ebben a formában még nem kerültek együttesen alkalmazásra.
A találmányi név tekintetében máris némi pontosítást kell tennünk, ugyanis érthetőbbnek tűnhet veszteséghőről beszélni, amely valamennyi belső égésű motor esetében jelentős mértékben jelentkezik. A klasszikus felosztás szerint optimális működés esetében a mai benzinüzemű erőforrások energiájának egyharmada hasznosul mechanikai munka formájában, ugyanekkora mértékű hőenergiát kell elvezetni, elkerülendő az alkatrészek károsodását, a maradék egyharmad energia pedig a kipufogógáz hőjeként távozik. Ha hagyjuk. A kvartett tagjai nem hagynák elveszni ezt az értékes energiamennyiséget, s olyan egydugattyús rendszerrel fogják munkára a ma még hulladéknak számító hőt, amelyben a dugattyút egy membránnal helyettesítették. Így nincs súrlódás, anyagveszteség, a meleget a kipufogógáz szolgáltatja, a hűtést a menetszél, vagy a külső léghőmérséklet, a membrán mozgása pedig közvetve, az indukció elve alapján áramot termel.
A modell már most is működőképes, a járműiparban alkalmazható prototípus megalkotásához azonban további partnereket keresnek az ötletgazdák.

A TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-005 azonosítójú, „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfer segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen” című projekt projektből finanszírozott Széchenyi Duó alkotói pályázat már az első fordulójának eredményeivel rámutatott, hogy érdemes odafigyelni a fiatalokra, mert rajtuk is múlik, merre halad a jövő.

(Kisalföldi Gazdaság, 2011/5)

Vállalati

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen