Célok, működés

Jövőkép

A Tudásmenedzsment Központ szervezeti jövőképe egy olyan szolgáltató szellemű információs és egyetemi innovációs projektfejlesztő központ, amelynek célja:

· egyrészt az egyetemi tudományos és kutatási tudásvagyon feltérképezése és terjesztése, valamint a tudományos tevékenység központi szervezése,

· másrészt innovációs projektfejlesztéshez kapcsolódóan, üzleti alapon nyújtott technológiai transzferszolgáltatások nyújtása.

Tevékenységek

A Tudásmenedzsment Központ szolgáltatásai kiemelten az alábbi tevékenységi területeket érintik:

· Egyetemi tudományszervezési feladatok ellátása.

· Innovációs lehetőségek felkutatása, innovációs projektek fejlesztése és a kreatív problémamegoldás támogatása.

· Induló egyetemi innovatív vállalkozások alapításának támogatása és az  INNO-Share épület, mint egyetemi innovációs központ  In-Cube és In-Spirál egységeinek hasznosítása, vállalkozások inkubálása.

· Tréningek, tanfolyamok szervezése az innovációs menedzsmenthez, tudástranszferhez, tudományos projektek hatékony menedzseléséhez kapcsolódó témakörökben;

· Elsősorban nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekhez kapcsolódó pályázati projektmenedzsment feladatok.

Működési alapelvek

A Tudásmenedzsment Központ működésének legfontosabb alapelvei:

· Ügyfélközpontúság és transzparencia: A Központ működése folyamatszemléletű, a szolgáltatásokat egységes módon nyújtja és transzparens módon folyamatosan tájékoztatást ad külső és belső ügyfeleinek, valamint az Egyetem vezetőinek.

· Piac-orientáltság: Szolgáltatásai szorosan igazodnak a piaci és a belső igényekhez, ennek érdekében rendszeresítetten felméri a szolgáltatásaival kapcsolatos belső és külső, piaci igényeket és szolgáltatásainak fejlesztését is erre alapozza.

· Proaktivitás: A Központ aktív szerepet vállal a gazdasági, tudományos kapcsolatos fejlesztésében, nem passzívan várja a megkereséseket, hanem azok elébe megy. Aktívan keresi, kutatja az új technológia transzfer és innovációs lehetőségeket teremtő együttműködéseket, elébe kíván menni a piaci igényeknek.

Vállalati

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen