Egyetemi K+F

 

 

A Tudásmenedzsment Központ működése során nagy hangsúlyt fektet az egyetemi tudásvagyon feltérképezésére és hasznosítására.
E koncepció jegyében készültek el az egyetem tudományos tevékenységét bemutató kiadványok.

Célunk elsősorban olyan kiadványok megvalósítása volt, melyeknek nemcsak külső, de belső tartalma is megragadja az érdeklődők figyelmét. Az egyetem tudományos tevékenységét ismertető kiadványok országos szinten is kuriózumnak számítanak. A számos helyről beérkezett pozitív visszajelzések is a kiadványok létjogosultságát bizonyítják. Ezek alapján bizton állíthatjuk, hogy a katalógussal és a jelentésekkel sikerült olyan értéket teremtenünk, mely az akadémiai és a gazdasági szféra között már meglévő kapcsolatokat erősítheti, és hozzájárulhat új, minkét fél számára gyümölcsöző együttműködések kialakulásához.

               

Éves K+F jelentés
2009

Éves K+F jelentés
2009 angol
 
           

Kutatási Katalógus
2010

Kutatási Katalógus
2010 angol

Az egyetemi 2010. évi K+F információkat tartalmazó összefoglaló dokumentum itt elérhető.

A dokumentum célja a folyamatosan fejlődő, képzési kínálatát és kutatás-fejlesztési tevékenyégét bővítő Széchenyi István Egyetem részletes bemutatása, fókuszba állítva az intézmény kutatási és fejlesztési tevékenységét, elért eredményeit. Az elemzés az egyetem kutatás-fejlesztési tevékenységének általános bemutatásával kezdődik, majd ismertetésre kerül az intézmény oktatási egységeinek felépítése és az általuk kínált szakok. Ezt követően a felsőoktatási intézmény kutatási kapacitásának, valamint a doktori képzéseknek számbavételére kerül sor. Az egyetem kutatóműhelyeinek bemutatása után a Belső Kutatási Főirányok, valamint a legfőbb kutatási témák kerülnek ismertetésre. Bemutatjuk az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram pályázatokat, majd a felsőoktatási intézmény nemzetközi kutatási projektjeibe és nemzetközi kapcsolataiba nyerhetünk bepillantást. Ezután szemügyre vesszük a kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások és bevételek részletes alakulását, majd megismerhetjük az egyetemi oktatók publikációs aktivitását és az egyetem szabadalmi bejelentéseit. Végül, de nem utolsósorban a tudományos diákköri tevékenység mellett az egyetem oktatói által elnyert díjak is bemutatásra kerülnek. Az egyetem középtávú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája pedig a mellékletben olvasható teljes terjedelemben.

Vállalati

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen