EURIS Open Research Platform

EURIS | EURIS ORP | TMK feladata | ORP Projekttalálkozó | Hasznos információk

EURIS Open Research Platform

A projektről

Az Open Research Platform az INTERREG IV/C program által támogatott EURIS program alprojektjeként célul tűzte ki, hogy a partner régiókban működő felsőoktatási intézmények, tudományos kutatási szervezetek a nyílt innováció gondolatát alkalmazva elmélyítsék ipari kapcsolataikat, sikeresen pályázzanak kutatási pályázatokon, s elért eredményeiket minél hatékonyabban legyenek képesek bemutatni az érintett célcsoportok számára. A projekt hozzájárul a régiókban fellelhető kutatási kapacitások, szolgáltatások feltérképezéséhez, ami egy web-alapú platform segítségével kívánja szolgálni az egyetemek és az üzleti szféra közti hatékonyabb együttműködést.

Projekt komponensek

1. Komponens: Menedzsment és koordináció

2. Komponens: Kommunikáció és disszemináció

3. Komponens: Web-alapú platform

A portál a nyílt kutatás számára lesz kifejlesztve, ami képes lesz arra, hogy az ORP régiókban fellelhető tudományos kapacitásokat, igényeket, lehetőségeket, valamint konkrét eszközöket a lehetséges együttműködési módokat egy felületen bemutassa, úgy, mint az FP7-es pályázatok előkészítése esetében, vagy a technológiai újítások, szabadalmak értékelése esetén, hogy az értékesítési tárgyalások mindegyik fél számára a lehető legjobb eredménnyel záruljanak.

4. Komponens: Regionális elemzés

A regionális elemzés célja azonosítani a régiók innovációs szereplői közötti információs csatornákat egy összehasonlító tanulmány elkészítése érdekében. Fontos részét képezi a komponensnek az ORP régiókban működő jó gyakorlatok azonosítása. A kutatás során a négy régióra vonatkozóan létrejön egy adatbázis, amely magában foglalja azokat a regionális szervezeteket, amiknek tudása a technológia transzfer tárgya lehet.

5. Komponens: Nyílt innovációs modell

Az ötödik komponens következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy az egyetemek, más felsőoktatási intézmények és kutató szervezetek tudástranszfer tevékenysége milyen mértékben szolgálja a nyílt innovációs folyamatokat.

 

Eredmények

Az Open Research Platform projekt keretében a partnerszervezetek egy olyan eszköz megalkotását tűzték ki célul, amelynek elsődleges feladata a technológia transzfer folyamatok elősegítése. A projekt eredményeként létrejövő online felület a tudományos intézmények és a magánszféra vállalatai között egy olyan eszközzé képes válni a jövőben, amely a két szféra közti hatékony együttműködést elősegítve a tudományos világ eredményeit a piac számára hasznosítható termékké képes formálni.

Projekt partnerek

A projektről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://orp.euris-programme.eu/

A projekt szórólapja letölthető itt.

Vállalati

Események

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen