Magánjogi Kutatások Központja

A kutatóközpont vezetője: Prof. Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc, egyetemi tanár

Email: fazekas.judit@sze.hu;

Tel.: +36 96 503-470

 

A kutatóközpont titkára: Dr. Kőhidi Ákos PhD, egyetemi adjunktus

E-mail: akos.kohidi@gmail.com

Tel.: +36 96 503-400/3136

 

A Magánjogi Kutatások Központja (a továbbiakban: MKK) 2013-ban alakult meg a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán.

Létrehozásának célja, hogy a magánjog tárgykörébe tartozó kutatási tevékenységet folytató szervezetekkel, egyetemekkel kialakult kutatási célú együttműködést elősegítse, elmélyítse és intézményes formába rendezze. Ennek révén biztosítsa a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar magánjogi kutatási főirányához kapcsolódó kutatási tevékenység intézményi kereteit; erősítse a polgári jogi, a kereskedelmi és munkajogi, valamint az európai és nemzetközi magánjogi kutatások intenzitását.

 

Az MKK tevékenységének főbb területei:

 • magánjogi tárgyú hazai és nemzetközi kutatások szervezése és lefolytatása,
 • tudományos konferenciák, rendezvények, workshop-ok előkészítése és megszervezése,
 • tudományos közlemények kiadása,
 • a publikációs tevékenység intenzitásának fokozása,
 • kutatási, szakértői szolgáltatások nyújtása,
 • tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel.

 

Főbb kutatási projektek és együttműködések:

 • „A Közös Piac és a Fogyasztóvédelem” (IP-G-ALL-FWC-2013-002-Lot2-C5) kutatási konzorcium tagja, 2013-
 • Részvétel a „The Reform of Private Law in Europe” című, 2014. 03.21-ei konferencián Brno-ban.
 • Együttműködési megállapodás a brno-i Masaryk Egyetem Jogtudományi Karával, 2013-2014.
 • Közreműködés az Opten Kiadó gondozásában megjelenő Polgári Törvénykönyv Kommentár Projektben, 2013-2014.
 • Együttműködés az UNCITRAL-lal egy nemzetközi kereskedelmi jogi nyári egyetem létrehozásáról.

Vállalati

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen