Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Széchenyi István Egyetem, a továbbiakban Kiíró pályázat keretében bérbe kívánja adni a Kiíró Egyetem tér 1. szám alatti, INNO-Share épületében található IN-Cube és IN-Spirál irodahelyiségekben összesen 11 fő, illetve 8 fő befogadására alkalmas területet iroda és egyéb inkubációs szolgáltatások nyújtása céljából. Egy pályázó 1 vagy 2 fő elhelyezésére pályázhat.

A bérlővel szemben támasztott személyi feltételek:

a)      Induló vállalkozások (egy évesnél fiatalabb), amelyeket az Egyetem hallgatói vagy oktatói hoztak létre.
Minimálisan megajánlható bérleti díj:
egy főre 8000,- Ft + ÁFA / hó
két főre 16.000,- Ft + ÁFA / hó

b)      Működő tudásvállalkozások, amelyek fejlesztési tevékenysége kapcsolódik az egyetem oktatási, kutatási tevékenységéhez, és ebbe a tevékenységbe egyetemi hallgatókat, oktatókat is bevonnak.
Minimálisan megajánlható bérleti díj:
egy főre 18.000,- Ft + ÁFA / hó
két főre 30.000,- Ft + ÁFA / hó

A bérlet időtartama:

A szerződés aláírásának napjától számított 1 év.

A bérlemény működésével kapcsolatos feladatok és elvárások:

A pályázó vállalja, hogy a bérleményt csak a pályázati eljárás során benyújtandó projekttervben foglaltak megvalósítására használja. A bérleményt a pályázó a Kiíró hozzájárulása nélkül albérletbe nem adhatja, a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja át, és ott harmadik félnek tevékenység folytatására engedélyt nem adhat.

Pályázó térítésmentesen jogosult használni az IN-Cube és IN-Spiral terek közös bejáratánál lévő közlekedőben kialakított teakonyhát és pihenőt, ami ad-hoc megbeszélések és találkozók színtereként szolgálhat.

Kiíró külön szerződés alapján térítési díj ellenében az alábbi szolgáltatásokra ad lehetőséget:

 • személyi számítógép (munkaállomás),
 • nagysebességű internet kapcsolat,
 • felhasználói kóddal ellátott fénymásoló és nyomtató,
 • az inkubációs téren belül található 20 fő befogadására alkalmas és projektorral felszerelt előadóterem, és egy 10 fős tárgyaló,
 • külső hívások fogadására alkalmas vezetékes telefon, a kimenő telefonhívások díja elszámolás alapján

Pályázó az IN-Spirál kreatív térben elhelyezkedő térben egyetemi hallgatókat foglalkoztathat, számukra képzéseket és felkészítő előadásokat tarthat előzetes egyeztetés alapján.

Pályázati ajánlatok:

A bérbeadásra kerülő terület megtekintését a Kiíró előzetes egyeztetés alapján tudja biztosítani.

A pályázókat a megajánlott bérleti díj teljes összege alapján a Kiíró rangsorolja, és ennek a sorrendnek megfelelően tölti fel a szabad helyeket. A nyertes pályázók e sorrend szerint választhatják ki az általuk elfoglalni kívánt irodai helyeket.

A pályázati ajánlatokat (kitöltött árajánlat/nyilatkozat és projektterv) zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Egyetemi Inkubátor” jelige feltüntetésével 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, vagy meghatalmazott útján Kiíró 9026 Győr, Egyetem tér 1. címére Dr. Dőry Tibor Tudásmenedzsment Központ igazgatója részére kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a Kiíróhoz megérkezzék.

Az ajánlatok elbírálására a benyújtási határidő lejártától számított 15 napon belül kerül dönt a Tudásmenedzsment Központ igazgatója. Az elbírálási határidőt a Kiíró egy alkalommal legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, melyről az érintetteket tájékoztatja.

Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

Kapcsolódó dokumentumok

Árajánlat/nyilatkozat

Szerződéstervezet

Általános szerződési feltételek

Projektterv

A szerződés melléklete egy projektterv és egy ehhez kapcsolódó ütemterv a cég tevékenységéről. A 3-4 oldalas projekttervnek a következő fő elemeket kell tartalmaznia, elsősorban az inkubátorban bérelt irodában végzett tevékenység vonatkozásában:

 • Küldetés és célok, cégalapítás
 • Alapítók és fő munkatársak rövid bemutatása
 • Megcélzott vevők/vevőszegmensek rövid meghatározása
 • A termék/szolgáltatás vagy az egyetemmel közös projekt leírása
 • A cég működéséhez szükséges fő erőforrások (fizikai eszközök, szellemi javak, emberi erőforrások)
 • A cég működéséhez szükséges fő tevékenységek bemutatása
 • A cég meghatározó partnereinek, szállítóinak felsorolása

Az 1-2 oldalas ütemtervben havi bontásban kell megadni a projekttervben szereplő tevékenységeket és a megcélzott eredményeket, szintén elsősorban a bérelt irodában végzett tevékenység vonatkozásában.

Vállalati

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen