Parlamenti Kutatások Központja

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) 2011 tavaszán alakult meg a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. Létrehozásának célja, hogy önálló kutatóműhelyként erősítse a Kar kutatási profilját, támogassa a PKK munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel és  előadás lehetőségének biztosításával, illetve biztosítsa a kar kutatási főirányához (Parlamentarizmus és jó kormányzás) kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.

 

A PKK fő tevékenységei:

  • Parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása.
  • Tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység.
  • Tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és szervezése.
  • Tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel.
  • Ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása.
  • Meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

 

A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között jött létre. 2013-ban jelent meg a PKK első önálló kiadványa „Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből” (Győr: Universitas-Nonprofit Kft., 2013. 148 p.) címmel, amelyben a PKK tagjai és a kutatáshoz kapcsolódó hazai és külföldi szakértők mintegy kéttucat parlamenti jogi esetet dolgoztak fel. A szintén 2013-ban publikált „The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013” (Budapest: Complex Kiadó, 2013. 473 p.) című gyűjteményes mű több tanulmánya is a PKK munkatársainak nevéhez fűződik.

 

Kapcsolat:

Prof. Dr. Kukorelli István DSc. egyetemi tanár

Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék

Tel.: +36 (96) 503-473

Vállalati

Események

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
IX. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium 2019. június 25. 00:00 - 2019. június 26. 01:00
Diplomaátadó ünnepély -MÉK 2019. június 28. 10:00 - 11:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Diplomaátadó ünnepély -DFK 2019. június 29. 10:00 - 11:00

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen