PROFIS projekt

Fejlődésük korai fázisában lévő innovatív vállalkozások finanszírozása
a délkelet-európai térségben

 

A Délkelet-Európai Transznacionális Kooperációs Program keretében kilenc közép-kelet-európai országból 10 szervezet fogott össze, és 2013 januárjában elindította „Az innováció finanszírozásának támogatása Délkelet-Európában” (PROFIS – SEE/D/0233/1.2/X) című kezdeményezést. A projekt vezető partnere a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft., hazai partnere az Universitas-Győr Nonprofit Kft. volt. A két éves projekt a korai fázisban levő innovatív projektek illetve már induló vállalkozások finanszírozásának helyzetén kívánt javítani.

A projekt célja az innovációt támogató szolgáltatások fejlesztésének és bevezetésének elősegítése volt a térségben.  Nemzetközi hálózatba tömörítette a projektben résztvevő, innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket, ezzel is ösztönözve a technológia transzfert. A nemzeti és délkelet-európai kihívások azonosításával, jó gyakorlatok összefoglalásával hozzájárult a regionális gazdaságfejlesztéshez és gazdaságpolitikához.

Korai fázisú innovatív projektek finanszírozása témakörben, egységes szerkezetben, 2014 őszére kilenc országjelentés és az azokat szintetizáló délkelet-európai elemzés készült el. Ezek egyrészt azt a célt szolgálják, hogy a globális tőkepiacon aktív befektetők képet kapjanak a résztvevő országok illetve a térség mai helyzetéről, lehetőségeiről, másrészt a szakpolitikai döntéshozók friss helyzetképpel, ajánlásokkal rendelkezzenek döntéseik előkészítéséhez. Dr. Dőry Tibor, a Széchenyi István egyetem docense által készített magyarországi helyzetértékelésből kitűnik, hogy hazánkban az új, innovatív cégek támogatására egyre több lehetőség nyílik, amelyek közül ki kell emelni a JEREMIE alapokat, az egyetemeken létrejött technológia transzfer irodákat, az akkreditált inkubátorokat, az induló start-up pályázatokat és a Budapest start-up központtá válását célul kitűző Startup Credo-t. Mindemellett azonban számos terület fejlesztésre szorul. Sarkalatos lenne a további technológiai specializáció, növelni kellene a kis- és középvállalatok abszorpciós képességét, a cégeket pedig a globális szemléletmód és az exportorientáció felé kellene terelni. Összességében elmondható, hogy szisztematikus és hosszú távú építkezésre lenne szükség. Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. megbízásából, az országjelentések alapján készített szintézis riport kiemeli, hogy a jogszabályi háttér, valamint az állami kezdeményezések a hatékonyan működő vállalkozói környezet kialakításának fontos eszközei. Az innovációt támogató eszközök közötti koordináció azonban nem minden esetben valósul meg a vizsgált országokban. A start-up vállalkozások alapítását legtöbb esetben a pénzügyi források hiánya akadályozza. A külső finanszírozás szerepének hangsúlyozása és a vállalatok fejlődésének különböző szakaszaiban alkalmazott menedzsment technikák jelentősen megnövelnék a gyors növekedésre képes innovatív cégek arányát. A szintézis riport mindezek mellett új szolgáltatások kialakítására is javaslatot tesz az adott térségben.

A projekt jelentős eseményeként, HUNINNO néven egy nemzeti innovációs verseny is került megrendezésre került a Regionális Innovációs Ügynökségek Országos Hálózata (RIÜNET) szakmai támogatásával, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) szervezésében. A versenyre jelentkező 24 csapat egy öttagú szakmai zsűri előtt prezentálhatta ötletét.  A zsűri az ötleten kívül a piaci és pénzügyi feltételeket, az innovativitást, valamint a megvalósítás lehetőségét értékelte. Első helyezett az Ecotech Nonprofit Zrt. lett a 3D Szkennelő Akusztikus Mikroszkópjával. Második helyen a Zednet Informatika Kft. végzett a weboldalak készítése során a véleményezési folyamatot leegyszerűsítő DebugMe ötletével. A harmadik helyet a ZeaLab Products szerezte meg fitness funkciókkal kombinált Tep elnevezésű tamagotchi alkalmazásával. A HUNINNO legsikeresebb versenyzői az INNOTRENDS Nemzetközi Kiállítás és Konferencia keretében vehették át a díjakat 2014. október 16-án. Ők képviselték hazánkat a PROFIS projekt nemzetközi versenyén is, külföldi célközönség és versenytársak előtt, ahol a Zednet Informatika Kft. a harmadik helyet szerezte meg.

A nemzeti verseny megnyitója

 

A projektről bővebb információ található és az elkészült elemzések letölthetők a www.profisproject.eu oldalról.

Vállalati

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen