Regionális technológia kereslet-kínálat adatbázis

A Tudásmenedzsment Központ és a Széchenyi István Egyetem egészének jövőbeli szolgáltatásaihoz kapcsolódó regionális technológia kereslet-kínálat elemzés

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 4.2.1. konstrukciója keretében a Széchenyi István Egyetem által elnyert TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005 azonosító számú „Egyetemi Tudásmenedzsment Központ létrehozása, valamint a regionális szintű tudáshasznosulást és tudástranszfert segítő szervezeti fejlesztések a Széchenyi István Egyetemen” pályázati támogatásból valósult meg a regionális technológia kereslet-kínálat elemzés. A felmérés célja a Széchenyi István Egyetem szolgáltatásai iránti piaci igények felmérése volt az egyetem jelenlegi és lehetséges jövőbeli vállalati együttműködő partnerei, ügyfelei körében. A Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, a Marketing és Menedzsment Tanszék, valamint a Tudásmenedzsment Központ közreműködésével elkészített 2010 májusától 2010 novemberéig zajló vizsgálat az egyetemi szolgáltatás-fejlesztéseket, illetve az egyetemi K+F+I stratégia kidolgozását alapozza meg. Az elemzés 10 stratégiailag fontos vállalati partnerekkel készített személyes interjún és 103 vállalkozás által kitöltött online kérdőíven alapul.

A felmérés legfontosabb eredményei:

- A vállalkozások legnagyobb problémája az információhiány, nem tudják, hogy az egyetem milyen igényeket tudna kielégíteni, hogy milyen kompetenciái vannak.

- Az eddigi és a várható igények alapján a szolgáltatás-fejlesztés során nagyobb súlyt kellene helyezni a meglévő műszaki szolgáltatások mellett az innovációs és kutatatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó, valamint az üzleti szolgáltatásokra.

- Jelenleg nincsenek intézményesítve és megfelelően körülhatárolva (pozíciók, feladatkörök stb.) a szolgáltatási funkciók.

- A képzési igények esetén érdemes lenne nagyobb hangsúlyt helyezni a speciális, naprakész, gyakorlati ismereteket nyújtó rövidebb képzésekre. 

A cégek várható szolgáltatási igényei:

A felmérés során elkészült regionális technológia kereslet-kínálat adatbázis letölthető itt.

Vállalati

Események

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Melegvíz szolgáltatás szünetelése 2019. augusztus 6. 03:00 - 20:00
Szorgalmi időszak kezdete 2019. szeptember 9.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen