Rendszerelméleti Kutatócsoport

A kutatóközpont vezetője: Prof. Dr. Várlaki Péter DSc, egyetemi tanár • E-mail: varlaki@t-online.hu; Tel.: +36 (96) 503-490

Prof. Dr. Keviczky László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja kezdeményezését felkarolva, a Kar dékánjának és az Egyetem rektorának felterjesztése alapján, az Egyetem Szenátusa 299/2010. sz. határozatával június 7-ei ülésén Rendszerelméleti Kutatócsoportot alapított a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán.

A rektori támogatással működő kutatócsoport (önálló kutatási egység) célja a karon és az egyetem más oktatási egységeiben folyó rendszerelméleti kutatások és alkalmazások támogatásán túlmenően önálló elméleti kutatások végzése a (matematikai, műszaki, ökonometriai, stb.) rendszerelmélet és az irányítástudomány különböző területein. Ezen belül a kutatócsoport kiemelten foglalkozni kíván bonyolult rendszerek (sokváltozós, nemlineáris, sztochasztikus és posszibilisztikus illetve nem determinisztikus) irányítási folyamatainak elméleti és alkalmazási kérdésével egyaránt. A kutatócsoport ugyancsak aktív tevékenységet folytat a közlekedési és az infrastrukturális kutatások területén alkalmazott intelligens mérnöki és számítási rendszerek elméleti módszereinek, továbbá a modern távközlési kutatások fizikai mérésekkel kapcsolatos rendszerelméleti problémáinak fejlesztésében, illetve megoldásában is. A kutatócsoport eredményesen támogatta kutatási pályázatok készítését, benyújtását és végrehajtását, több TÁMOP és OTKA pályázatban vettek részt tagjai együtt és külön-külön is, illetve segédkeztek tudományos konferenciák, előadások szervezésében is.

 

A Kutatócsoport alapító tagjai:

Prof. Dr. Keviczky László az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, keviczky@sze.hu

Prof. Dr. Kóczy T. László DSc, egyetemi tanár, koczy@sze.hu

Prof. Dr. Várlaki Péter DSc, egyetemi tanár, varlaki@t-online.hu

Prof. Dr. Edelmayer András DSc, egyetemi tanár, andras.edelmayer@sze.hu

Dr. Nagy Szilvia PhD. egyetemi docens, nagysz@sze.hu (a kutatócsoport titkára)

Vállalati

Események

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. április 26. 13:30 - 2019. április 27. 19:30
Nyugdíjas Egyetem 3. előadás 2019. április 29. 10:00 - 11:00
Szenátusi Ülés 2019. április 29. 14:00 - 15:00
Lányok Napja - Győr 2019. április 30.

Kiadványaink

Kutatási kapacitásokÉves Jelen